... бъдещето зависи не от това което си направил, а от това което ще направиш...