Царска Му работа...


илюстрация: Иван Кутузов

"Царят" в качеството си на пребиваващ в Република България гражданин Симеон Сакскобурготски, опровергава казаното от мен в публикувано в сайта "Епицентър" интервю с Валерия Велева... Не само той, но и цялото "царско семейство" се жалва до медията. Считам се за все още млад човек и поради тази причина не знаех до този момент, че някое семейство в Републиката има статута на "царско"... Царска Му работа!... Принципно монархиите имат къса памет. Явно дългото носене на корона оказва някакво влияние върху мозъчните центрове съхраняващи тяхната памет. Затова имали и придворни летописци на помислите и делата им... Откъде-накъде някакви си жалки поданици ще си позволяват да разказват бивалици-небивалици!!!... Историята за "царската сватба" в горите тилилейски на майка България има важно значение за хрониките на българската държава, поради простата причина, че тогава гражданинът Сакскобурготски освен сват, изпълняваше и длъжноста министър-председател на Републиката... по неговите думи и клетви останали в аналите се е нагърбил съвсем безкористно с премиерската тегоба... Царските сватби винаги раждат митове и легенди или казано по-простичко... народни приказки. Никой владетел не е успявал досега да затвори устата на народа си. Това не е било по силите дори на диктаторите. От уста на уста, от ухо на ухо народът препредава през вековете писаната и неписана история на управниците си... Дали е вярно или не казаното от мен пред Валерия Велева, се решава от степента на информираността за "царската сватба" на всеки читател, слушател и зрител... Гражданинът Сакскобурготски, семейството му и частната му канцелария са прави в едно... че доста хора които биха могли да хвърлят светлина по случая, вече не са между живите... А може би понякога и затова ги убиват!... Но нали затова са народните приказки, които се изучават като фолклор дори в училищата... В тази връзка си спомням "Котаракът в чизми"... оня предан слуга тичащ пред царската карета с обеснението, чии са тези земи... "На негово величество! На негово величество!".... кънти все още ехото на фолклорния герой... Припознаването на лица и събития в цитираната тук приказка е плод на асоциативното възприятие на обективната действителност от субективния читател... Да живее Републиката!!! P.S. Не бих желал гражданинът Сакскобурготски да възприема призива ми "Да живее Републиката!!!" като спомен за Дякона Левски...

Димитър Недков


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
илюстрации книга 2.jpg
Egypt_Last_edited.jpg
Eklesiast_last_edited.jpg