Смисълът...

илюстрация: Мислителят

худ. Огюст Роден

Смисъл...

Най-безсмислената дума...

Изпразнена от съдържание от безумията на ХХ век... Изтласкала библейското понятие "вяра" на дъното на човешката душа. Превърнала съществуването ни в прагматична диаграма на победата на материята над духа. Оправдаваща "злото" в името на все повече и повече притежания. Пируваща след победата над разума и поривите за малко човещина...

Констатацията "Няма смисъл!" разруши имунната защита на добротата. Придаде "смисъл" на престъпленията срещу човечеството... геноцид... атомна бомба... студена война... финансови спекулации... религиозен фундаментализъм... десакрализация на изкуствата... морален разпад...

"Няма смисъл!" - възцари "войнстващата посредственост", като пример за подражание и входна виза към "успеха". Утвърди пошлостта, наглостта, лицемерието, безочието, перверзията в най-рейтинговите показатели на социологията на живота. Абонира за "кумири" притежателите на тези качества...

"Смисъл" е най-рядко срещаната дума в романизираната история на Спасителя. Не е кодът за разшифроване на Библията... Той го е знаел, крачейки към своята Голгота. Вярата в хората, а не "смисълът" е давала смисъл на съществуването Му. Защото е бил Човек!... Не е можел да повярва, че човеци ще посегнат на смисъла Му... Романът, който пишел се е казвал "Любов"... Започнеш ли да търсиш "смисъла" на любовта... превръщаш вярата в бизнес...

"Няма смисъл!" - казва човекът разчел диагнозата на победилата го болест...

"Няма смисъл!" - отеква ехото на изоставилата те любов...

"Няма смисъл!" - изрича кумирът ти, превърнат в просяк на милост...

"Няма смисъл!" - шепне напуканата уста на смазаният от предателства мечтател...

И ти се иска да се предадеш...

Да се откажеш от смисъла. Да го презреш... Защото те е отвел до безсмислието. Загубил ти е времето необходимо за вяра. Убил е мечтата ти, че да вярваш, означава да живееш...

Но нещо те спира...

Защото някой ти беше казал, че богатство без мъдрост води до самоунищожение... Че мъдростта е не да имаш, а да можеш да различаваш "доброто" от "злото"... Че само едно предателство води към позора....

Да предадеш себе си!!!

Димитър Недков


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ