За историята, учебниците и... учителите...

илюстрация: Свободата показва науката и изкуствата

худ. Самюел Дженкинс

Помня го...

Учителят по история...

Превърнат в края на живота си в тъжен свидетел на подмяната на истината.

Поглеждаше учебника саркастично и го прибираше в чекмеджето на масата.

- Не държа да го четете - казваше той. - Историята е като проститутките! Безпристрастна! Не дава любов, ако е платена... Просто те оставя да се самозадоволиш...

Даваше ни време да се изкикотим - приключвахме с пубертета - и продължаваше.

- Тя е нещо като Мария, мръсницата на Иисус... Ням свидетел на безумията.

Натирват я, за да не им обърка сметките, докато пишат доказателствата за Възкресението...

Тук учителят плахо се оглеждаше. Прекръстваше се и гласът му ставаше по-тих.

- Историята не пише учебници... Тя събира разпръснати думи. Рисува цветни картини. Композира звуци... А в някои случаи замълчава... Оставя тишината да говори.... Историята не обича крясъците, воплите, стоновете... Може би, затова я наричат... "обществото на мъртвите поети"...

В историята няма доказателства... Тя прелива от чувства, емоции, радости и скърби... Затова историята не е наука, а... изкуство. Изкуството на доказателствата.

Доказателствата зависят от този, който ти ги разказва, рисува, изсвирва, танцува...

Историята е артист. Може да влезе в ролята си, но може и да не докосне сърцето ти.

Зависи от сценария. А той пък - от обстоятелствата на времето.

Отиваше до прозореца и вперваше поглед в стария дъб в двора на училището.

- Времето е любовникът на историята. По-точно... редовният клиент на Блудницата. Времето винаги си е плащало за да влезе в историята... Затова златото е привилегия на владетелите. Окървавено от амбицията да запамети величието им. Според владетелите, в историята няма място за малкия човек... За онези малки човешки историйки, които разказват живота. Има разлика между тези, които пишат историята и тези - които я сътворяват.

Учителят отиваше до дъската. Тебиширът разделяше черното поле на две. Отляво изписваше... "преди Христа", а отдясно - "след Христа".

- Историята е вяра, а не сметка... Няма калкулатор, който да изчисли колко струва миналото. Числата в историята са само запетаите на нейната съвест. Историята няма счетоводен баланс. Нейната принадена стойност не е печалба. Затова, не делете историята на "преди Христа" и "след Христа". Ако беше жив, ако беше възкръснал - Месията пръв щеше да се възпротиви на това... Храмът е историята!... Затова Учителят изгонва търговците от него.

Учителят изтриваше тебешира и дъската оставаше черна. Черното те кара да проникваш в него - да се взираш все по-надълбоко... В този смисъл историята е бездна. Оставя те да фантазираш, какво се е стаило на дъното й.

Това беше урокът за въвеждане в историята...

Учителят се превръщаше в разказвач...

Нещо, като Херодот...

.......................

Историята има много бащи.

Превърнали я в Блудница.

Продали я за да си купят място в нея...

Димитър Недков

#история #учебник #учител

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ