Човекът и неговите символи...

илюстрация: Меланхолия II

худ. Албрехт Дюрер

Какъв щеше да бъде светът ако всеки човек трябваше да държи изпит по символика?

Може би, щяхме да знаем:

Защо Ева е отхапала от ябълката?

Как Мойсей е успял да разтвори морето?

Защо Пилат си е измил ръцете?

И дали Христос е казал на Мария - обичам те?

Може би, Сократ щеше да разлее чашата с отрова.

Троя щеше да бъде цяла, а листата на Омир празни.

Може би, нямаше да има кръстоносни походи.

Нямаше да се роди Инквизицията, а Жана Дарк щеше да умре в леглото си.

Хитлер щеше да е велик художник, а Сталин - смирен свещеник.

Може би, атомът първо щеше да произведе енергия, а не да сее смърт.

Кенеди щеше да остарее, а майка Тереза - безработна.

Нямаше да има 11-ти септември, а Осама бин Ладен щеше да е жив.

А каква щеше да е България, ако българите умеехме да разчитаме символите си?

Може би, Паисий нямаше да ни нарича - неразумни юроде.

Може би, Левски щеше да има гроб.

Може би, септември нямаше да бъде - май.

Може би, нямаше да има време разделно.

Може би, в България нямаше да има преход, а - развитие.

И нямаше да се налага първата ни писана история да започва с думите: "Да се познават случилите се по-рано в този свят неща и делата на ония, които са живели на Земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю..."

Защото щяхме да го знаем като "Отче наш!"...

Димитър Недков

#символ #история

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ