Царят и... строителят...

илюстрация: Соломон строи храм

худ. Юлиус фон Каросфелд

Аз съм Хирам... Хирам Абиф...

Строителят на Храма...

Името ми се среща в Библията. Но хилядолетията ме обвиха в забвение.

Оставиха в историята само Соломон... Царят...

Той, Соломон можеше да разговаря с птиците, но не познаваше изкуството на градежа.

Знаеше как да опази мира, но не разбираше хармонията на пропорциите.

И ми възложи Храма...

Така се роди гилдията на строителите...

Създадох йерархията на знаещите и можещите - чираците, калфите и майсторите.

Всеки който идваше на строежа, трябваше да изкачи трите стъпала към умението да съгражда.

И да се закълне - че ще спазва законите на Твореца - Великият Архитект на Вселената.

Аз, майстор Хирам имах и още една... тайна задача.

Трябваше да опазя тайната на градежа от Царя... И от неговия Първосвещеник...

Така беше решил Творецът. Той не вярваше на управниците и свещениците.

Разочарова се от максимата им - разделяй хората и ги владей.

Затова ми повери да скрия познанието за градежа в основите на Храма Господен.

За да могат хората, един ден когато човек за човека престане да бъде човек - да открият отново силата на любовта към ближния. Защото, как можеш да обичаш Бог когото не виждаш, ако не можеш да обичаш човека до себе си...

Аз съм Хирам... Строителят Хирам...

И винаги ще бъда там, където трябва да се съгражда след разрушенията

на Богопомазаните на Земята...

Димитър Недков


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ