КНИГИ...

 

"... Книгите са като хората - казваше той, - когато остареят, стават мъдри. Науката и мъдростта са дело на миналото. Настоящето винаги е било море от чувства, по което се клатушкат хорските души, несигурни в своя път. Техните сълзи, техните вопли, радости, стремления, измами и душевни тържества, техните мисли и опити падат като скъпоценни бисери в бездните на това море. И когато се оттече в далечното минало, хората намират на дъното му утаени всичките попаднали съкровища и черпят мъдрост..."

                                                                                                                           Елин Пелин "Под манастирската лоза"

Президентът
РОМАН - УТОПИЯ      изд. ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ  2016                                                                 

утопиите се раждат в смутни времена... когато се наруши балансът между доброто и злото, хората замечтават за един нов, по-съвършен свят, който е различен от съществуващия... утопиите отдавна не са инструмент на политическите партии... политиците престанаха да бъдат мечтатели... превърнаха политиката в препитание... съвестта в разменна монета... морала в портфейл... честта в недостатък... вярата в слабост... надеждата в илюзия...

Знакът на българина
РОМАН ТРИЛОГИЯ       изд. СТАНДАРТ   2010-2011                                                                 

знакът на българина е онова малко нещо, което по своето значение представлява най-съществената липса в самочувствието на един народ... има населения на Земята, които заради малка дрънкулка повишават стократно цената на националните си идеали...

 

България е трета страна в света по количество артефакти в земите си... тоест - пази една трета от паметта на човечеството... но и до днес България остава непозната за останалия свят с историята си... приносът на случвалото се по нашите земи за развитието на цивилизациите е игнориран от световната история...

Заплахата Дан Браун
РОМАН                               изд. СТАНДАРТ   2009

 

в началото на третото хилядолетие напрежението на Земята достигна връхна точка... в битката за енергия, вода и въздух човек за човека престана да бъде... човек...

 

дошло ли е времето Творецът да разкрие кода... 

а ще можем ли хората да разберем енигмата...

 

най-голямата тайна е начинът по който Творецът изпраща своите сигнали на посветените... за ключа на този код хората водят войни...

човек убива човека...

Масоните се върнаха в България
ДОКУМЕНТАЛНА ПОВЕСТ                                          изд. МИРИАМ   1998

да се обявиш за масон в една държава на Изток от рая на свободата на Духа, в една страна, която тепърва копае темелите на хуманизма за основа на гражданското си общество - е все още твърде рисковано откровение... има достатъчно доказателства за това...

 

някъде дълбоко в душата обаче, нещо стопля... това е огромното удовлетворение от смелостта да се обявиш за свободен човек... открито да изповядваш убежденията си и да превъзмогнеш страха, че на някого си неудобен и той щял да те смачка... да заобиколиш капаните на материалното и да освободиш от бутилката собствения си дух...

Третото хилядолетие на масонството
АНТОЛОГИЯ НА ФРАНКМАСОНСТВОТО ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ  изд. ЕА  2000

 

масонството е било преследвано и забранявано в различни времена и в много държави... от диктатори и режими обладани от величието на непогрешимостта на своята власт, опиянени от амбицията за господство над хората...

 

да преследваш масонството и масоните означава да си противник на изповядваните от него принципи за хуманизъм в човешките взаимоотношения и позитивното начало на свободата на духа...  да се опиташ да познаеш философията на масонството означава да познаеш най-напред себе си... така пише на фронтона на онзи храм, посветен в древността на Бога на Светлината...

Светът на масонството
АЛМАНАХ НА ТАЙНОТО УЧЕНИЕ    изд. ПРЕС   2008

 

тайни обреди с елементи на извращения, секта на побъркани поклоници на Дявола, съзаклятници с антиобществени настроения, заговорници против държавата и установения ред, служители на империализма, шпиони на капитализма, борци, противници на комунизма и врагове на народа - това ли са масоните...

 

колкото по-малко знае човек за масонството, толкова повече говори за него... историята изобилства от примери, че масонството е променяло представите на хората за заобикалящия ги свят и не е далеч времето, когато светът ще промени своите представи за масонството...

Поученията на масонството
ИЗБРАНИ СЕНТЕНЦИИ                               изд. МИРИАМ   2006

 

когато навсякъде царели деспотизмът и суеверието - двете сили на злото и мрака, които изглеждали непоклатими и безсмъртни - за да избягат преследванията, масоните изобретили мистерията - алегорията, символа и емблемата - и предавали учението си чрез тайно посвещаване на последователите си...

 

Бог, според масонското кредо е безграничната истина, безграничната красота и безграничната любов... Той е най-свят от светите като автор на моралния закон, като принцип на свободата, на справедливостта и милосърдието, онзи, който раздава награди и наказания...

© Димитър Недков