ТЕЛЕВИЗИЙКА НА УТОПИСТИТЕ

е експериментален публицистичен проект

за свободен размисъл на територията на

социалните мрежи...

ТЕЛЕВИЗИЙКА НА УТОПИСТИТЕ

е общество за освободен от догми и предразсъдъци дебат за състоянието на обществото и човешките взаимоотношения...

ТЕЛЕВИЗИЙКА НА УТОПИСТИТЕ Е СВБОДНА ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИ ХОРА

ТЕЛЕВИЗИЙКА НА УТОПИСТИТЕ

е комуникационен канал за обмен на идеи провокиращи стремежа за свобода, справедливост и солидарност - гарантиращи достойнството на хората без разлика на техния пол, раса, етническа принадлежност, вероизповедание, политически пристрастия 

и социален статус...

тв 1

тв 4

тв 7

тв 10

тв 13

тв 16

тв 19

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИСТИНАТА НЕ ПОЗВОЛИ

ПУБЛИКУВАНЕТО НА ТВ 22

тв 22

тв 25

тв 28

тв 31

тв 34

тв 2

тв 5

тв 8

тв 11

тв 14

© Димитър Недков

 

тв 17

тв 20

тв 23

тв 26

тв 29

тв 32

тв 35

тв 3

тв 6

тв 9

тв 12

тв 15

тв 18

тв 21

тв 24

тв 21

тв 27

тв 30

тв 33

тв 36

тв 37