ОТКЪС ОТ СБОРНИКА ПОУЧЕНИЯТА НА МАСОНСТВОТО...

 

      Идвам от дълбоката древност.

      Аз съм потъналата Атлантида и извисяващия се Тибет.

      Построих пирамидите и Вавилонската кула по законите, които ми даде Великият Архитект на Вселената.

      Свързах земните хора с небесния Творец.

 

      Цар Соломон ме повика на строежа на Храма на храмовете.

      Отвоювах свободата на посветените в изкуството на градежа от догматичната власт.

      Създадох закономерната йерархия на чираците, калфите и майсторите.

      Хората започнаха да се стремят към съвършенство на градежа на живота.

 

      Съзрях през античността силата на разума.

      Питагор, Сократ, Аристотел и Платон творяха философията върху познанията за Сътворението, които им дадох.

 

      Разпънаха ме на кръста, но възкръснах.

      Към моите тайни тръгваха кръстоносни походи и се връщаха с нови открития.

      Родих легендата за рицарите на крал Артур и дадох на човечеството Кръглата маса.

 

      Заради мен създадоха Инквизицията.

      Горях на кладите, но доказах, че не съм Дявола, а борбата със злото.

      Отстоявах морала пред догмата.

 

      Вдигах катедрали, строях университети, създавах библиотеки.

      Алхимици търсеха елексира на живота, развиха медицината и усмиряваха Природата.

 

      Познавах Данте, Леонардо, Галилей, Коперник, Нютон, Гьоте, Волтер. И те ме познаваха.

      Моите последователи правят най-големите открития в науката.

      Моята философия вдъхновява шедьоврите на културата.

 

      За мен Паганини сътвори тържествен химн.

      Моцарт, Вагнер, Сибелиус. Пушкин и Киплинг, Балзак и Толстой - ме превърнаха в ноти и слово.

 

      Открих Америка и показах пътя на Колумб до Новия свят.

      После помирих Севера и Юга и написах Декларацията за независимостта, която започва с: "Ние, народът..."

      Извисих статуята на Свободата.

 

      С моето име оправдават революции и заговори.

      А аз свиквам мирни конференции за опазване постиженията на цивилизацията.

      Създадох обществото на народите и от моите символи взеха Белия гълъб за посланик на мира.

 

      Овладявам атома и космоса. Стъпих на Луната.

 

      Забраняват ме тирани, диктатори и епископи. 

      Шарлатани злоупотребяват с моето име.

      Но винаги става ясно, че само Законът може да даде свобода.

 

      Издигнах в култ истината.

      В името на истината съчетах в едно силата, мъдростта и красотата.

      И за техен изразител провъзгласих братската любов.

 

      Научих хората да си подават ръка и да забравят това, което ги разделя.

      Заради принадлежността към мен се освобождават заложници и се подарява живот на противници.

 

      Не деля никого по цвят на кожата, вероизповедание, политическа принадлежност, богатство и длъжност.

      Издигнах в култ братството, търпимостта и свободата на мисълта и словото.

      Следвам плана на Твореца и събирам разпръснатото.

 

      Борих се и ще се боря само за едно...

      Робът да бъде свободен, а свободният - съвършен.

 

      Това съм аз... Масонството.

 

      Преди много години познах и българите.

      А те ме знаеха още отпреди десет века.

      Описаха ме в свещените книги на богомилите с които запалиха Просвещението в Европа.

      Аз, масонството, им помогнах да се борят и извоюват свободата си.

      Апостолът им заради мен увисна на бесилото.

      Защитиха вярата си и на моя език заживяха мирно с друговерците.

      Захари Стоянов ме описа в записките си. Симеон Радев кръсти на мен Строителите на съвременна България.

      Първият им княз с моите думи съедини разделеното им царство.

      Стотици мои подписи стоят под Конституцията на независимостта им.

      Построиха държава, която и войните не можаха да разрушат.

      Подсказах им как да спасят евреите си.

      Крепях надеждата им в лагерите на смъртта на червения терор.

      И заради тях съборих Берлинската стена. 

      Дадох им демокрацията.

      Какво ще правят с нея - зависи от това, до колко са ме разбрали.

 

      На робът може да подариш Свободата, но Съвършенството той сам трябва да достигне...

 

© Димитър Недков