ОТКЪС ОТ АЛМАНАХА СВЕТЪТ НА МАСОНСТВОТО...

 

      За Свободния зидар масонската ложа е естествената среда, в която той се чувства свободен в мислите си, речта и действията си човек. В свободнозидарската работилница масонът влиза с увереността, че е приеман от равни като равен.

      Установената йерархия е единствено стимулатор на амбицията на по-нисшите степени да се усъвършенстват в занаята и да достигнат по-висока степен на познание за себе си и за заобикалящия ги свят. Строгият ред и дисциплина в ложите на Свободните зидари не се възприемат като наложен диктат от определени длъжностни лица. Въпреки йерархията никой Брат не е подчинен на никой Брат, и никой не може да оказва влияние върху мислите и постъпките на друг. Влиятелни са единствено респектът от уменията и способностите в практикуването на Свободното зидарство. В ложата по-съвършеният е призван да учи и подпомага новоприсъединилите се към общия градеж. Най-опитните, доказали това със своя труд, са призвани да съблюдават изпълнението на повелите, кодирани в скрижалите на Свободното зидарство - такива, каквито са ги запазили и предали на бъдните поколения нашите предци.

      Масонският дух спомага за създаването на трайни отношения между хората, благоприятстващи за сплотеността на обществото. Двуличието и преследването на користни цели е неприемлива черта за Свободния зидар. В обществото на масоните истинският Свободен зидар не се страхува от своя Брат и не го счита за свой конкурент. Той се радва на успехите на всеки един член на ложата...

 

                                                                            * * *

 

      Масонството е неразделна част от процеса на влизане в третото хилядолетие на човешката история. Масоните изразяват надежда, че в него хората ще заживеят в големия Храм на добродетелта, освободени от пагубните предразсъдъци и преодолели недостатъците в общуването помежду си. Масонът поддържа непрекъснат стремеж за усъвършенстването си, работейки в ложата върху необработения камък и го споява с хоросана на свободнозидарските принципи на отношение на човек към човека. Свободните зидари съблюдават неумолимите закони на природата, убедени, че Строителят на всички светове, Великият архитект на Вселената, е отредил правото на съществуване на всяка форма на живот, подчинявайки я на хармонията на Природата...       

© Димитър Недков